اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب

فصل یکم: کلیات

 • ماده 1- هدف:

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌‌هاي مربوط و به‌‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌شود.

 

 • ماده2- نام، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي:

نام: انجمن صنفي کارفرمايي شرکت‌‌های صنعت آب و فاضلاب كه در اين اساسنامه به اختصار " انجمن صنفي" ناميده مي‌شود.
حوزة فعالیت: سراسر کشور و محل استقرار دفتر مركزي آن در استان تهران شهرستان تهران مي‌‌باشد.
تبصره- هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا ‌‌_ از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد _ به صورت کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد.

 

 • ماده 3- وظايف اساسي و عام انجمن صنفي:

1. كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواسته‌‌هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن
2. جمع‌‌آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويت‌‌ها
3. برنامه‌‌ريزي براي تامين نيازهاي صنفي، آموزش، توسعه و گسترش فعاليت‌‌ها
4. كوشش در ارتقاي بهره‌‌وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك
5. سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روش‌‌هاي نوين كنترل كيفيت
6. كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه‌‌ها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش‌‌هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار
7. انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرح‌‌هاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط
8. دريافت وروديه، حق عضويت و كمك‌‌هاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه
9. همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركت‌‌هاي تعاوني و صندوق قرض‌‌الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر
10. حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان‌‌هاي دولتي و ملي نسبت به هدف‌‌هاي انجمن
11. خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط برآنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد
12. پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني
13. همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهده انجمن‌‌هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد
14. قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌‌ها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه‌‌ها به انجمن هاي صنفي محول مي‌‌كنند و آمادگي براي ارائه مشورت‌‌هاي لازم به آنها
15. ايجاد ارتباط با تشكل‌‌ها و سازمان‌‌هاي مرتبط با وظايف انجمن‌‌های صنفي يا كانون‌‌هاي مربوط در داخل كشور در چارچوب فعاليت‌‌هاي صنفي و قوانين و مقررات كشور
16. شركت در مذاكرات حرفه‌‌اي با ساير سازمان‌‌هاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمان‌‌های دسته جمعي با سازمان-هاي كارگري

 

 • ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي:

1. دفاع از منافع مشترک و حقوق اعضاء
2. حمایت از توان داخلی در صنعت آب و فاضلاب کشور و هم‌‌افزایی ظرفیت‌‌های موجود
3. ساماندهی فعالیت اعضا در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات
4. تاثیرگذاری در تصمیم سازی‌‌ها و تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان نهادهای دولتی، تقنینی و قضایی کشور در حوزه‌‌های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور
5. ایجاد فرصت‌‌ها و ظرفیت‌‌های جدید متناسب با تحولات دانش ساخت و ساز، جهت سرمایه‌‌گذاری در صنعت آب و فاضلاب کشور
6. تلاش در جهت سالم‌‌سازی فضای کسب و کار و شفاف‌‌سازی روند برگزاری مناقصات و ارجاع کار
7. مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم‌‌گیری حاکمیت در تدوین آیین‌‌نامه‌‌ها و قوانین مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
8. ایجاد ظرفیت و بستر مناسب به منظور صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور و توسعه صادرات
9. اطلاع‌‌رسانی و چرخش آزاد اطلاعات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور از طریق چاپ و انتشار نشریه خبرنامه داخلی، سایت الکترونیکی و روش‌‌های معمول دیگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط
10. ایجاد و گسترش فضای همدلی، همفکری و همگرایی در درون خانواده صنعت آب و فاضلاب کشور
11. بهبود و ارتقای دانش و توانمندی‌‌های فنی و مهندسی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور
12. ایجاد ارتباط و همکاری با انجمن‌‌های صنفی مرتبط و معتبر داخلی و خارجی
13. برگزاری نمایشگاه‌‌ها و سمینارهای تخصصی صنعت آب و فاضلاب داخل و خارج از کشور
14. انجمن صنفی با رعایت مقررات و دستورالعمل‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عضویت اتاق ایران در خواهد آمد.

فصل دوم: شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

 • ماده 5- شرايط عضويت:

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:
1. تابعيت ايران
2. شاغل در صنعت ” مهندسی و مدیریت و راهبری و اجرای تصفیه‌‌خانه‌‌ها و تلمبه‌‌خانه‌‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال و شبکه‌‌های توزیع و جمع‌‌آوری آب و فاضلاب، شرکت‌‌های تولید کننده مواد، مصالح و تجهیزات مرتبط با سامانه‌‌های آب و فاضلاب " در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبر شامل موارد ذکر شده در آئین‌‌نامه عضویت مصوب مجمع عمومی
3. ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار
4. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي
5. پرداخت وروديه و همچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب
تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات‌‌مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس/ بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي‌‌شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

 • ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي:

1. عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه ( با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي )
2. عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن ( با اعلام هيأت مديره انجمن صنفي )
3. از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه
4. آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور
5. تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه
تبصره - در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي‌‌آيد و تا رفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي، حق راي نخواهد داشت.

 • ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي:

الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك بار دريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي‌‌گردد.
ب - حق عضويت ماهيانه/ ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي‌‌گردد.
ج – كمك‌‌‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي و به اختيار كمك دهنده.
تبصره 1- انجمن صنفي داراي حداقل 3 دفتر با عنوان‌‌هاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات‌‌مديره مي‌باشد.

 • ماده 8- كليه اعضا بايد باتوجه به ماده7 حق عضويت خود را مرتباً به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي ریيس هيأت مديره و خزانه‌‌دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه یا خارج از حوزه تایید شده در مجمع عمومی عادی به مصرف برساند.

 • ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود. چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکور در انجمن صنفي به حالت تعليق درمي‌‌آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود.

فصل سوم: اركان انجمن صنفی

 • ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از:

1. مجمع عمومي
2. هيات‌‌مديره
3. بازرس يا بازرسان
الف - مجمع عمومي، حدود وظايف و اختيارات آن:

 

 • ماده 11 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضای حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي، به دو صورت عادي و فوق‌‌العاده تشكيل مي‌‌گردد.

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت‌‌مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا نامه رسمی از سوی انجمن كه در آن روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد، اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد.
تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي‌‌توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان، حداقل يك چهارم اعضا مي‌‌توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.
تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز پيش از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.
تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.
تبصره 5 - هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي‌‌تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد.

 • ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضا بطور فوق‌‌العاده تشكيل مي‌‌گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌‌باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.
تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

 

 • ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:

1. استماع گزارش هيأت‌‌مديره و بازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه‌‌هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي.
2. استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه‌‌دار و بودجه آتي انجمن صنفي.
3. دادن رهنمود و تصويب سياست‌‌هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه‌‌هاي آتي انجمن صنفي.
4. تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد.
5. بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد.
6. رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند. ( موضوع ماده 6 اساسنامه )
7. تفويض اختيار به هيأت‌‌مديره در مورد انعقاد پيمان‌‌هاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست‌‌هاي قانوني اعضا.
8. انتخاب و عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.
9. تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن.

 

 • ماده 14 – مجمع عمومي فوق‌‌العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛ در مرحلة دوم با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت مي‌‌يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

 • ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:

1. طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه
2. انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه
3. تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه، بايد به طور مشخص و كتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضا و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.

 • ماده 16- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت‌‌رئيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك ریيس، يك نايب ریيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هيأت‌‌مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر نیز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي‌‌شوند.

تبصره 1- اعضای هيأت‌‌رئيسه و نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت در هيأت مديره و بازرسان باشند( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه انجمن صنفي داراي كمتر از 20 عضو باشد).
تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق‌‌العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.
تبصره 3- هيات‌‌رئيسه و نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي‌‌گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي‌‌البدل هيأت‌‌مديره، بازرسان اصلي و علي‌‌البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.
تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيات ریيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي‌‌تواند اعلام تنفس نموده، تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي‌‌باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

 

 • ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت‌‌ریيسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.

تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد، هيأت رییسه ونظارت، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن، اقدام خواهد شد.

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

 • ماده 18- هيأت مديره داراي 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌‌البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 2 سال انتخاب مي‌‌گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره-هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

 

 • ماده 19- هيأت‌‌مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب‌‌رئيس و يك خزانه‌‌دار و همچنين از بين اعضاي هيأت‌‌مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهدآور (خزانه‌‌دار به همراه رئیس یا دبیر) را طي صورتجلسه‌‌اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه‌‌اي از صورت‌‌جلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

 

 • ماده 20- جلسات عادي هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا( حداقل 4 نفر ) رسميت مي‌‌يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق‌‌العاده تشكيل مي‌‌گردد

تبصره 1 - برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيات مديره در اولين جلسه هيات‌‌مديره تعيين خواهد شد.
تبصره 2- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.
تبصره 3- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي‌‌گردد و عضو يا اعضاي علي‌‌البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر بر عهده هيأت مديره خواهد بود.

 • ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، به نام انجمن و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن، در بانك يا بانك‌‌هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واريز نمايد.
 • ماده 22 – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضای صاحبان امضاي مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
 • ماده 23 - در صورت استعفا، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب، اعضاي علي‌‌البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقي مانده دوره برگزار مي-گردد .
تبصره 2 – در صورت استعفا يا سلب عضويت هركدام از اعضاي هيات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان شود، فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي‌‌تواند كانديدا شود.

 • ماده 24 – هيأت‌‌مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارایي‌‌ها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

 • ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره:

1. تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي( دفاتر مالي – عضويت و صورتجلسات هيات مديره)
2. اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي
3. دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي
4. بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه‌‌دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
5. تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت‌‌مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي
6. تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي
7. انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذي صلاح براي موارد خاص و معين
8. بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه‌‌هاي جاري و ضروري آن
9. رسیدگی به نظرات، پیشنهادات و مشکلات اعضا و پاسخگویی و پیگیری مسائل آنها
10. همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركت‌‌هاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا
11. وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي و قضائي دستگاه‌‌هاي دولتي و ملي در حدود مقررات اين اساسنامه
12. اتخاذ تصميم در مورد پيمان‌‌هاي دسته جمعي و بررسي و تصويب آیين نامه‌‌هاي داخلي
13. تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي
14. تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته‌‌هاي مختلف در وزارتخانه‌‌ها و سایر نهادهای مرتبط و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني
15. تشكيل كميته‌‌هاي مختلف( در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته‌‌ها
16. اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانون‌‌هاي مذكور

 

 • ماده 26 - وظايف ریيس هيأت مديره:

1. مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه
2. اداره جلسات هيأت مديره و تنظيم صورتجلسه‌‌ها با همكاري منشي جلسه
3. ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي جهت اجرا و پيگيري آن
4. امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.
5. امضاي كليه چك‌‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه‌‌دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي
6. امضاي كارت‌‌هاي عضويت اعضا
7. انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد
تبصره1- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي‌‌باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.
تبصره 2 – در غیاب رییس هیات‌‌مدیره، نایب رییس انجام وظایف بند‌‌های 1 و 2 و 3 را به عهده خواهد داشت.

 

 • ماده 27 - هيات مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدام مي‌‌نمايد. با پايان اعتبار هيات مديره‌‌، رابطه استخدامي دبير با انجمن نيز ملغي مي‌‌شود.

تبصره 1- دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبيرانجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي‌‌تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده مي‌‌شوند.
تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. حداکثر ظرف 2 ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می‌‌دهند. يك سوم اعضاي انجمن صنفی موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.

 

 • ماده 28 – وظايف واختيارات دبير:

دبير در صورت تفويض از طرف هيات‌‌مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:
1. حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي
2. انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي
3. امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهدآور به همراه خزانه‌‌دار
4. تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه‌‌ها و امضاي كارت‌‌هاي عضويت اعضا به اتفاق خزانه‌‌‌‌دار انجمن صنفی
5. تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي» با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه‌‌ها
6. تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني
7. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه‌‌ها و شيوه نامه‌‌هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي، مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان
8. ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه‌‌هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه‌‌هاي اداري به مسوولان مربوط
9. انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد
تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت‌‌مديره مسوول هستند.

 

 • ماده 29- وظايف واختيارات خزانه‌‌دار:

خزانه‌‌دار مسوول امور مالي انجمن صنفي بوده و داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است:
1. امضاي كليه چك‌‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا دبیر و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
2. اداره امور مالي انجمن، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب‌‌هاي انجمن صنفي.
3. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافت‌‌ها و پرداخت‌‌ها و تاييد و امضاي صورت حساب‌‌هاي مربوط.
4. نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسووليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي.
5. ثبت كليه دريافتي‌‌ها و هزينه‌‌هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.
6. پيش بيني بودجه و هزينه‌‌هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
تبصره 1- خزانه‌‌دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجـــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.
تبصره 2- خزانه‌‌دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان، كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف و اختيارات آنان

 

 • ماده 30 - بازرسان انجمن صنفي، متشكل از 2 نفر بازرس اصلي 1 نفر بازرس علي‌‌البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت 1 سال انتخاب مي‌‌شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌‌هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.
  تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها، بازرس يا بازرسان علي‌‌البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده‌‌دار وظايف آنان خواهند بود.

 

 • ماده 31- وظايف و اختيارات بازرسان:

1. نظارت بر كليه اقدامات هيأت‌‌مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
2. رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه‌‌هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.
3. پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).
4. رسيدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي.
5. اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.
6. شرکت در جلسات هيأت مديره( درصورت لزوم )، بدون داشتن حق راي.
تبصره : بازرس /بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن تسليم دارند. همچنين بازرس/ بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي( گزارش سالانه )، يا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارايه نمايند.

فصل چهارم: ساير مقررات

 • ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2. عدم وابستگي به احزاب و گروه‌‌هاي سياسي غيرقانوني
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
4. نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد
5. عدم اشتهار به فساد اخلاق
6. مشهور به حسن شهرت و امانت‌‌داری
7. حداقل ده سال سابقه کار
8. حداقل دو سال از عضویت در انجمن گذشته باشد
9. داشتن حداقل تحصیلات در سطح لیسانس
10. داشتن حداقل 35 سال سن تمام

 

 • ماده 33- در اجرای ماده 18 آیین‌‌نامه انجمن‌‌های صنفی و کانون‌‌های مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان‌‌های کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

 

 • ماده 34- مسوولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

 

 • ماده 35- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي‌‌گردد:

1. در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
2. گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن.
3. در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.
تبصره1- انحلال انجمن موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات‌‌مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رييس هيات مديره با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهند شد. درصورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تصفيه‌‌اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن، با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد.

 

 • ماده 36 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد؛ بازرس یا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي‌‌دهند. پس از اخطار بازرس یا بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون، به كانون ذي ربط اعلام نمايند.

 

 • ماده 37- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حساب‌‌هاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایي‌‌هاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي‌‌هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تسويه كليه حساب‌‌هـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي‌‌ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه‌‌اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار اعضا و در صورت عدم وجود اعضا در اختیار موسسه محک قرار دهند.

 

 • ماده 38- هرگونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه، تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌‌باشد.

 

 • ماده 39 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل اجراست.

 

 • ماده 40- مهلت‌‌هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.

 

اين اساسنامه در 4 فصل و 40 ماده و 4 تبصره در تاريخ 1397/10/26 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي‌‌‌‌ فوق‌‌العاده انجمن-صنفي كارفرمايي شرکت‌‌های صنعت آب و فاضلاب رسيد.

Search