برگزاری یازدهمین مجمع سالانه

یازدهمین مجمع سالانه انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب
که با حضور حداکثری شرکت های در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران عضو دایر گردید.

برای دیدن تصاویر مجمع به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

 

فایل1   فایل2   فایل3   فایل4    فایل5

برگزاری دوازدهمین مجمع سالانه

دوازدهمین مجمع سالانه انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب
که با حضور حداکثری شرکت های عضو در سالن امین الضرب اتاق بازرگانی تهران دایر گردید.

برای دیدن تصاویر مجمع به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

 

فایل1   فایل2   فایل3   فایل4   فایل5

برگزاری نشست عیدانه سال 1403

مراسم عیدانه سال 1403 انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب
که با حضور حداکثری شرکت های عضو در سالن دبیرخانه انجمن دایر گردید.

برای دیدن تصاویر مراسم به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

 

فایل1   فایل2   فایل3   فایل4   فایل5

Search