آگهی یازدهمین مجمع سالیانه

به پیوست تصویرآگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1400/09/27 در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن که در روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 از ساعت 15 لغایت 18 در اتاق بازرگانی ایران منعقد می باشد تقدیم حضور می گردد.

 

پیوست 1

برگزاری یازدهمین مجمع سالانه

یازدهمین مجمع سالانه انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب
که با حضور حداکثری شرکت های در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران عضو دایر گردید.

برای دیدن تصاویر مجمع به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

 

فایل1   فایل2   فایل3   فایل4    فایل5

اولین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم

اولین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم  انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب

که با حضور حداکثری هیات مدیره در دفتر انجمن برگزار گردید.

 

برای مشاهده عکسای جلسه به فایل های زیر مراجعه فرمایید

 

فایل1     فایل2    فایل3

Search