کمیته حقوقی و حل اختلاف

  • تهیه و بروز رسانی و بایگانی جامع اطلاعاتی کلیه بخش نامه ها ، آیین نامه ها و...
  • پایش دائم مقررات ، آئین مامه ها و دستور العمل ها در حوزه های مرتبط.
  • بازنگری ، بررسی و مشارکت در تدوین آئین نامه ها ، ضوابط و مقررات مرتبط.
  • پیشنهاد نماینده یا نمایندگان ذیصلاح به هیئت مدیره جهت حضور در کمیته های فنی و نظام فنی و اجرایی در نهاد های خارج انجمن
  • اطلاع رسانی تغییر و تحولات نظام فنی و اجرایی به اعضای انجمن از طریق دبیرخانه
  • بررسی و پاسخگویی به مشکلات و سوالات در ارتباط با آیین نامه ها و ظوابط.
  • برگزاری دوره ها و سمینار ها و کلاس های آموزشی در ارتباط با موضوع کمیته

Search