ماموریت و اهداف

 • دفاع از منافع مشترک و حقوق اعضاء
 • حمایت از توان داخلی در صنعت آب و فاضلاب کشور و هم افزایی ظرفیت‌های موجود
 • تاثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان نهادهای دولتی، تقنینی و قضایی کشور در حوزه‌های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور
 • ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید متناسب با تحولات دانش ساخت و ساز جهت سرمایه‌گذاری در صنعت آب و فاضلاب کشور
 • تلاش در جهت سالم سازی فضای کسب و کار و شفاف سازی روند برگزاری مناقصات و ارجاع کار
 • مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم‌گیری حاکمیت در تدوین آیین نامه‌ها و قوانین مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
 • ایجاد ظرفیت و بستر مناسب به منظور صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور و توسعه صادرات
 • اطلاع رسانی و چرخش آزاد اطلاعات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور از طریق چاپ و انتشار نشریه برون سازمانی، سایت
 • الکترونیکی و روش‌های معمول دیگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط
 • ایجاد و گسترش فضای همدلی، همفکری، همگرایی در درون خانواده صنعت آب و فاضلاب کشور
 • ایجاد ارتباط و همکاری با انجمن‌های صنفی مرتبط و معتبر داخلی و خارجی
 • برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی صنعت آب و فاضلاب داخل و خارج از کشور
 • پذیرش و قبول داوری در موارد ارجاعی

Search