درباره ما

درباره انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب بیشتر بدانید

تاریخچه

انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب در سال 1380 تحت عنوان انجمن صنفی شرکتهای تصفیه آب و فاضلاب با مشارکت تعدادی از شرکتهای فعال در حوزه صنعت آب و فاضلاب در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و در سال 1385 با توجه به گستردگی شرکتهای فعال در این صنعت و به منظور ایجاد بستری مناسب برای حضور حداکثری شرکتها به انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب تغییر نام داد .
هم زمان با تغییر نام ، حوزه فعالیت شرکت هایی که می توانند عضو انجمن باشند نیز علاوه بر فعالیت در زمینه طراحی، اجرا و نصب تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ به پیمانکاری شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، خطوط انتقال و بهره برداری تخصصی و تولیدکنندگان مواد، مصالح و سازندگان تجهیزات مرتبط گسترش یافت تا شرکتهایی که در این زمینه ها فعال می باشند بتوانند در صورت تمایل به این انجمن بپیوندند

وظایف اختصاصی انجمن


 • دفاع از منافع مشترک و حقوق اعضاء
 • حمایت از توان داخلی در صنعت آب و فاضلاب کشور و هم افزایی ظرفیت های موجود
 • ساماندهی فعالیت اعضا در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات
 • تاثیر گذاری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای کلان نهادهای دولتی ،تقنینی و قضایی کشور در حوزه های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور
 • ایجاد فرصت ها و ظرفیت های جدید متناسب با تحولات دانش ساخت و ساز، جهت سرمایه گذاری در صنعت آب و فاضلاب کشور
 • تلاش در جهت سالم سازی فضای کسب و کار و شفاف سازی روند برگزاری مناقصات و ارجاع کار
 • مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیری حاکمیت در تدوین آیین نامه ها و قوانین مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
 • ایجاد ظرفیت و بستر مناسب به منظور صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور و توسعه صادرات
 • اطلاع رسانی و چرخش آزاد اطلاعات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور از طریق چاپ و انتشار نشریه خبرنامه داخلی ، سایت الکترونیکی و روشهای معمول دیگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط
 • ایجاد و گسترش فضای همدلی ، همفکری ، همگرایی در درون خانواده صنعت آب و فاضلاب کشور
 • بهبود و ارتقای دانش و توانمندی های فنی و مهندسی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب کشور
 • ایجاد ارتباط و همکاری با انجمن های صنفی مرتبط و معتبر داخلی و خارجی
 • برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی صنعت آب و فاضلاب داخل و خارج از کشور
 • انجمن صنفی با رعایت مقررات و دستورالعمل های اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به عضویت اتاق ایران در خواهد آمد . 

وظایف اساسی و عام انجمن

در اساسنامه انجمن ، منظور از تشکیل چنین نهادی در حوزه آب و فاضلاب کشور پیگیری و دست یابی به اهداف ذیل می باشد :

 • كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن
 • جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها
 • برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها
 • كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژي
 • سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت
 • كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار
 • انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط
 • دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه
 • همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر
 • حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن
 • خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد
 • پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني
 • همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد
 • قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها
 • ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور
 • شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري 

ارکان

انجمن از سه رکن اصلی 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرسان تشکیل گردیده است که اعضا هیات مدیره هر دو سال یک بار با رای اعضا در مجمع عمومی انتخاب گردیده و بازرسان به صورت سالیانه در مجمع عمومی انتخاب می شوند.