افتخارات انجمن صنفی شرکتهای آب و فاضلاب ایران

  1. کسب کرسی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  2. تشکل منتخب در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی - راهبردی توسعه وزارت نیرو در صنعت آب در سال 97
  3. تشکل منتخب نخستین همایش تقدیر از شرکت‌های برتر صادرات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعت آب و برق
  4. کسب رتبه B تشکل‌ها از سوی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  5. تشکل منتخب نمایشگاه سیزدهم صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب
  6. تشکل منتخب نمایشگاه پانزدهم صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

Search