خدمات

انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب ایران

تشخیص صلاحیت پیمانکاران

بیمه گروهی تکمیلی درمان

برگزاری تورهای صنعتی

رویدادها و همایشهای تخصصی

حضور در نمایشگاه‌های تخصصی

حضور در نمایشگاه بین المللی

انجام پروژه ‌های پژوهشی

حل اختلاف و داوری

آموزش و پژوهش

معرفی اعضا به گروههای هدف

خدمات مشاوره ای

نشریه و وبسایت

Search