اخبار

فراخوان مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم می‌رساند *مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ راس ساعت ۱۴ در اتاق بازرگانی تهران سالن امین الضرب* برگزار خواهد گردید .    
مهلت ارسال فرم های زیر ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعیه1-معرفی_نماینده_مجمع_07اسفند_1402-page-001.jpg
 فرم_تقاضای_کاندیداتوری-_اطلاعیه_2-page-002.jpg

Search