عضو اصلی هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب گفت: ارتباط‌ها بین اعضای انجمن باید بیشتر از اینها باشد. در هیات مدیره پیشین نیز سعی شد که ارتباط‌ها با اعضا بیشتر شود، اما هنوز کافی نیست.

 

مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب آبان ماه امسال و به منظور انتخاب هیات مدیره جدید برگزار می‌شود.