استفاده از پساب در شرایط بحران آب ایران می تواند بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی را برای گسترش استفاده از پساب در کشور داده است.

وزیر نیرو در ادامه سفر به استان کرمان در نشستی صمیمانه با مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب و برق استان کرمان گفت: پایدار کردن توسعه در استان‌هایی نظیرکرمان مستلزم کاهش هزینه‌های کار است.

وزیر نیرو گفت: امسال 25 درصد پایین‌تر از سال گذشته و حدود 50 درصد کمتر از متوسط درازمدت بارش داشته‌ایم و بر اساس پیش‌بینی تا پایان فصل زمستان حدود 15 درصد در بهترین حالت کمتر از گذشته بارش خواهیم داشت.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تعرفه آب برای هر مترمکعب ۲۰ تومان افزایش می‌یابد در مورد برق نیز زمزمه هایی برای افزایش تعرفه شنیده می شود، این در شرایطی است که وزیر نیرو صراحتا اعلام کرده که وزارت نیرو به دنبال افزایش تعرفه ها نیست بلکه تنها هدف این است که تعرفه ها اصلاح شوند.

وزير نيرو گفت: دولت تصمیمی برای گران شدن آب و برق در سال آینده نگرفته است.

وزیر نیرو گفت: تمام منابع مالی مورد نیاز برای انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و یزد بر عهده سرمایه گذار خصوصی است و دولت هیچ منبع مالی را برای آن در نظر نخواهد گرفت.

ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو گفت: در حال حاضر هیچ شهری در تنش آبی به سر نمی‌برد.