اخبار

آخرین اخبار درباره صنعت آب و فاضلاب و صنایع وابسته را از اینجا پیگیری کنید

02 اسفند 1396 منتشرشده در اخبار صنفی

کاهش هدررفت آب شرب کشور به 22 درصد تا پايان برنامه ششم توسعه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفاي وزارت نيرو گفت: هدررفت آب شرب کشور هم اينک حدود 25 درصد است که تا پايان برنامه ششم توسعه به 22 درصد يا کمتر خواهد رسيد.

رضا اماني مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفاي وزارت نيرو در گفتگو با پاون، با بيان اين مطلب که مصوبه اي از هيات وزيران باعنوان قانون توسعه بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي وجود دارد که وزارت نيرو موظف است هرساله نسبت به کاهش یک درصدي هدر رفت آب کشور اقدام کند، اظهار داشت: بر اساس برآوردهاي انجام شده براي کاهش يک درصدي هدررفت آب کشور سالانه به اعتباري بالغ بر 1500 ميليارد تومان نياز است تا بتوان اين مصوبه را اجرايي کرد.
وي ادامه داد: با عنايت به کمبود اعتبارات، وزارت نيرو مصمم است تا در برنامه ششم توسعه به طور متوسط هرساله به صورت گلوبال نيم درصد کاهش هدرفت آب کشور را در برنامه خود داشته باشد تا ضمن اجراي کارهاي سازه اي که جلوي بخشي از هدر رفت را خواهد گرفت، مباحثي همچون جلوگيري از انشعابات غيرمجاز و مديريت مصرف را نيز در برنامه هاي خود داشته باشد، که اميدواريم ميزان هدررفت آب کشور از حدود 25 درصد به حدود 22 درصد برسد.
مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفاي وزارت نيرو اظهار اميدواري کرد: تا پايان برنامه ششم توسعه با استفاده از برنامه هاي وزارت نيرو و ايجاد طرح‌هاي سازه اي و غير سازه اي مانند مديريت مصرف و جلوگيري از مصارف غير مجاز بتوان ميزان هدررفت آب کشور را به 20 درصد نيز کاهش داد.
وي بحث هدرفت آب را شامل هدر رفت ظاهري و هدر رفت واقعي دانست و افزود: هدر رفت ظاهري شامل سه بخش از جمله، انشعاب ها و‌ مصارف غير مجاز، خطاي مديريت داده ها و سيستم و بحث عدم دقت تجهيزات اندازه گيري مانند کنتور است.
او تصريح کرد: برخي کنتورها به دليل مشکلات و نواقص موجود قادر به ثبت ارقام به صورت واقعي نيستند.
اماني همچنين هدررفت واقعي آب را شامل نشت از شبکه توزيع، که شامل نشت از خطوط انتقال، سرريز از مخازن،‌نشت از مخازن و نشت از انشعابات مشترکين است دانست و اضافه کرد: بر اساس اندازه گيري هاي انجام شده، متوسط هدر رفت ظاهري و واقعي کل کشور حدود 23.9 درصد است که اگر مصارف مجاز آب بدون درآمد را نيز به آن اضافه کنيم به رقم 25.6 مي رسيم.
وي اظهار داشت: رقم 25.6درصد هدررفت آب کشور شامل حدود 13.4 درصد هدررفت واقعي،حدود 10.4 درصد هدررفت واقعي و حدود 1.7 دهم درصد نيز آب بدون درآمد است که در مجموع به رقم حدود 25.6 درصد منتهي مي شود.
مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفاي وزارت نيرو اضافه کرد: از نظر حجمي سالانه از آب قابل برنامه ريزي حدود 6 ميليارد مترمکعب براي بخش شرب در نظر گرفته مي‌شود که از اين ميزان حدود یک ميليارد و 443 ميليون مترمکعب به عنوان هدررفت از دسترس ما خارج مي شود.
وي درخصوص هدررفت ظاهري آب در کشور با بيان اينکه بيشترين هدررفت مربوط به استان سمنان با 8.6 درصد و کمترين ميزان هدررفت مربوط به استان اصفهان با 5.4 درصد است، گفت: بيشترين هدررفت آب واقعي کشور نيز مربوط به استان کرمانشاه با 27درصد و کمترين ميزان هدر رفت مربوط به استان کاشان با 6.2درصد است.
رضا اماني در خصوص هدررفت آب پايتخت ابراز داشت: ميزان هدرفت ظاهري آب در استان تهران حدود 11.1 درصد و هدررفت واقعي آن حدود 10.4 درصد است که اين ميزان هدررفت کل آب تهران بجز آب بدون درآمد و برابر 21.5 درصد است که معادل 280ميليون مترمکعب در طول سال خواهد بود.
وي ادامه داد: در بيشتر کشورهاي جهان،‌ بحث هدر رفت آب وجود دارد و به هيچ عنوان صفر نمي شود و معمولا مينيموم آن از حد 15 درصد پايينتر نخواهد رفت و اگر کسي ادعا نمايد که مي تواند اين هدرفت را به کمتر از 15 درصد برساند هزينه هاي آن توجيه پذير نخواهد بود.
مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفاي وزارت نيرو ادامه داد: براساس آمار ارائه شده از شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، وضعيت هدررفت آب در تهران از بسياري از کشورهاي جهان مطلوبتر است و به استاندارد هدررفت جهاني آب نزديک است.

مدیر وبسایت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.