اخبار

🔹بررسی راهکار های صادراتی در دیدار با ساتکاب🔹

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 صبح دیروزجلسه ای با حضور نماینده شرکت ساتکاپ در محل دبیرخانه انجمن تشکیل گردید. از عمده موضوعات مورد نظر در این دیدار، بررسی های میدانی در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی بخصوص کالا و تجهیزات اعضای انجمن می باشد. در این جلسه طرفین ضمن بیان وضعیت و شرایط موجود حاکم بر کسب و کار به طور ویژه بر موضوع صادرات و دستاورها و فرصتهای حضور شرکتهای فعال در حوزه آب و آبفا در بازارهایی که وزارت نیرو ایران (به عنوان رییس کمیسیون مشترک 10 کشور و بازار هدف) عضویت دارد تمرکز گردید. در ادامه نقش حمایتی و توسعه گری ساتکاب در این خصوص مورد مداقه قرارگرفته و مقرر شد طی جلسات آتی نحوه و سطح و موضوعات همکاری مشترک به صورت تفاهمنامه فی مابین انجمن و ساتکاپ تهیه شده و پس از نهایی سازی ، اطلاع رسانی و اقدامات اجرایی لازم درخصوص آن صورت پذیرد..

Search