اخبار

شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مجتبی اسلامی  دبیر انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب در مورد جلسه  روز شنبه مورخ 5 تیرماه 1400 که با حضور جمع زیادی از اعضای هییت مدیره ، بازرس و خود ایشان به صورت مجازی دایر شده است بیان کرد: ضمن مرور مصوبات جلسه قبل  بیشتر موضاعت این جلسه در مورد ابهامات قراردادها ، پیگیری فهرست بهای تجهیزات وشرایط عمومی پیمان با سازمان برنامه بوده است.

وی در ادامه افزود: بحث دیگرجلسه هیئت مدیره ، برنامه های جاری انجمن در مورد مشارکت اکثریت اعضا در امور وانتظارات انجمن از وزرای مرتبط با کسب کار انجمن در کابینه دولت سیزدهم بوده است که در این مورد کارگروهی شکل گرفته و بررسی های لازم را انجام می دهند.

Search